ProductiE en VeRDELING vAN Stoom

Sinds de oprichting van ons bedrijf en gedurende onze zestig jaar ervaring, hebben we steeds stoom voor rationeel energiegebruik en als warmteoverdrachtsmedium gebruikt.

Onze medewerkers staan te uwer beschikking om de juiste oplossingen voor uw stoom producerend of stoom verbruikend proces te ontwerpen en te
installeren met de grootste zorg voor hun efficiënte werking. We bouwen en ontwerpen gehele installaties of delen van installaties zoals:

 Verdampers – Condenser – Sublimatie toestellen

 Condensaat tanks

 Warmtewisselaars en Warmteterugwinning systemen

 Thermische ontgassers

 Verbrandingstoestellen

 Waterbehandeling- en pompsystemen

 Industriële leidingen

Onze apparaten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de actuele richtlijnen en voorschriften en wij garanderen de goedkeuring door de bevoegde instanties.

Onze ploeg van twintig gekwalificeerde technici biedt de volgende diensten aan:

 Helpdesk

 Gepland Onderhoud

 Reparatiewerkplaats voor ketels en warmtewisselaars

 Ketelverhuur

 Controledienst in overeenstemming met de PED regels en corrosie analyse